Khách hàng chỉ cần thanh toán qua tài khoản Ngân Hàng tại Việt Nam cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển khoản nội địa Trung Quốc.

 

GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG

CÁCH TÍNH PHÍ

Dưới 3000RMB

Số lượng sp*số tiền mỗi sp (RMB)* tỉ giá chuyển đổi RMB-VND + 50,000VND

Trên 3000RMB

Số lượng sản phẩm*số tiền (RMB)* tỉ giá chuyển đổi RMB-VND + 100,000VND